ÉS MÉS SA
Els aliments de temporada es
es concreen en sòls rics, amb
les condicions climàtiques
adequades i completant es
seu calendari naturat.
Ofereixen la millor aportació
nutricional, ja que en el
moment de la seva
recol·lecció mantenen
intactes totes les seves
propiestats.

ÉS MÉS SABORÓS
La fruita i verdura local s’ha
recollit al punt òptim de
maduració i, per tant, és
més deliciosa i digestiva
que la transportada, que
s’ha recol·lectat verda i ha
madurat de manera artificial.

ÉS MÉS RESPETUÓS
Atès que respecta el cicle
natural dels aliments, s’evita
la producció agrícola
intensiva que esgota la terra
i s’ajuda a sostenir
l’economia local.
Al mateix temps, es redueix
l’energia i les emissions de
CO2 del transport a llarga
distància.

ÉS MÉS BARAT
Les collites (en fruites i
verdures) i el cicle natural de
reproducció dels animals (en
peixos i carns) permeten
que, durant un període
concret de l’any, la
disponibilitat d’aquests
productes, al mercat, sigui
major, motiu pel qual, quan
augmenta l’oferta, el preu
disminueix.